Historia - Sprawa polska w czasie I wojny światowej

Sprawa polska w czasie I WŚ OBOJĘTNOŚĆ MOCARSTW
- działania polityczne przed 1914
o założenie że zaborcy odwołają się po wybuchu wojny do polskich poddanych
o wojan wymaga daniny krwi i mienia
o rekompensatą ma być niepodległość
- prorosyjska koncepcja dmowskiego
- proaustriacka stańczyków i demokratów
o nie znajdują zrozumienia
- Franciszek Józef I lubi Polaków
o myslał o koronie
- ale musi się liczyć ze zdnaiem Węgier
o ich nie interesuje Polska
o oni wolą Bałkany i bliski Wschód
- w jeszcze mniejszym stopniu obchodza Polacy Niemców
o nie chca sporów z Rosją
- w Rosji też cienko
o najbardziej zainteresowany minister spraw zagranicznych Sazonow
o widzi w tym możliwość podważenia mocarstwowości Austrii
- państwa zachodnie uważaja problem polski za wewnętrzną sprawę Romanowów
o nie chcaą podpaść
- po wybuchu wojny wszyscy trzej zaborcy
o propolskie gesty
o demagohiczne słowa
o umiarkowane obietnice
- Rosja 14 08 odezwa
o zatarcie granic PL <=> ROS DOJRZEWANIE PRZEŁOMU
- początkowy entuzjazm co do palnu Rosji
- wzrasta popularnośc ND
- staje ona na czele powołanego w 11 1914 Komitetu Narodowego Polskiego
o ogólnonarodowa reprezentacja polityczna
- przystępuje do tworzenia sił polskich
- inicjatywę tę blokują władze
o ujawnienie prawdziwuch celów swej polityki
- KNP poświęca się działalności społeczno - obywatelskiej
o wzmacnianie organizmu narodowego
- poczynaiani te ułatwai chaos wojenny
- Dmowski twerdzi, że Rosja sam przyjdzie po pomoc
- wszystko kwestią czasu, który działa na korzyśc polaków - inaczej Piłsudski
- on uważa to za okazję do powstania
- szybkośc konieczna
- organizuje oddziały strzeleckie pod protektoratem Austrii
- 6 08 wkraczaja do Królestwa
- zapowiedx klęski
o chłodno przyjęci
o brak ochotników
o ludność boi się interwencji rosyjskiej
- rosjanie też nie chca oddac kraju brez walki
- załamanie się koncepcji insurekcyjnej
- AUS rozgoryczeni
- stawaija warunki
o albo rozwiązać formację
o albo wcielić ją do wojsk AUS - ratunkiem inicjatywa zwolenników rozwiązania trialistycznego
- 16 08 1914 Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie
o popierany przez stronnictwagalicyjskie
o zaczyna on tworzyć Legiony Polskie
* formalnie część AUS pospolitego ruszenia
* w opinii powszechnej - zaczątek wojska narodowego
- kadrowa została przekształcona w 1 pułk piechoty Legionów
- Piłsudski oficjalnie do grona zwolenników trializmu
- nie wyrzeka się jednak programu niepodległościowego
- podejmuje starania mające na celu objęcie przez niego całości dowództwa
- liczył że satna się one kadrą wymarzonej armii - legiony rozrastaja się do trzech brygad
- ok. 15 000 zołnierzy w jednostkach liniowych
- 10 000 w tyłowych i aparacie werbunkowym
- zbyt mało by odegrać znaczącą rolę
- ale stwarza przychylna koniunkturę międzynarodową
- Ulina Mała, Łowiczówek, Rokitna - przytłaczająca większośc jednak w armiahc państ zaborcych
- 3 mln mężczyzn
- 220 000 w armii AW
- 110 000 w niemiekciej
- 55 000 w rosyjskiej
- bratobójczy charakter
- nadzieje polityczne
o im większa ofiara tym większa nagroda
o naprawdę pożoga i niszczenie kraju
- politycy patrzą w przyszłość z wiarą
-Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned