Historia - Zwycięstwo szóstej koalicji,I pokój paryski 1814r

Zwycięstwo szóstej koalicji, Pierwszy pokój paryski 1814 - zajęcie Ks. W-wskiego nie przesądza o końcu wojny
- Prusy występują z przymierza z Napoleonem
- dowódca korpusu pruskiego na własną rękę łączy się z Dybiczem
o ma walczyć z ROS
- król Prus uznaje to za nieważne
- odbiera Yorckowi dowództwo
- później analogiczną konwencję za zgodą rządu podpisuje Szwarzenberg - AU
- część otoczenia Aleksandra I - m. in. Kutuzow -przeciwna wojnie
o można teraz pokój na korzystniejszych warunkach
o armia rosyjska wyczerpana
- ale Aleksander wierzy w swa misje
o podsycają to Niemcy chcą się pozbyć Napoleona
- zwycięstwo ROS ogromne wrażenia na EU
- szczególnie w Prusach
o mieszczanie liczą że po zwycięskiej wojnie z Napoleonem nastąpi konie feudalizmu
o niektórzy wierzą ze dokona się zjednoczenie Niemiec
- Stein chce postawić króla przed faktami dokonanymi
o sejm senatowy w Królewcu
* uchwala nabór do wojska
- wahający się Fryderyk Wilhelm III przenosi się do Wrocławia
- układ z Rosją w Kaliszu w kwaterze Kutuzowa 28 02 1813
- 16 03 1814 wypowiada wojnę Napoleonowi
o tworzy pospolite ruszenie
- 280 000 w walce o wyzwolenie Niemiec
- połączone armie ROS - PR
- na ich czele po śmierci Kutuzowa nieudolny Wittgenstein
- wypiera armię Eugeniusza za Łabę
- ale na odsiecz idzie Napoleon z wojskami
o FR + Zw. Reński
o mało kawalerii
o 150 000
- wojna nad Lutzen
- Budziszynem
- 4 06 zawieszenie broni
o Napoleon musi powiększyć ilość jazdy
o postawa AU
- wzrost potęgi ROS i PR nie leży w interesie Habsburgów
- ale tez nie mogą się pogodzić z utrata znaczenia w EU
- Metternich pragnie utrzymania się Napoleona na tronie
o po nim miał rządzić jego syn
- ale chce powrotu do granic 1792
- oddania AU Ilirii
- oddania Prusom zachodu Łaby
- likwidacji Ks. W-wskiego
- rokowania toczące się bez przerwy bez rezultatu
- 26 rozmowa Napoleona z Metternichem
o bez rezultatu
o obawia się że neutralność AU zostanie ukarana bez względu na to kto wygrał
o ciche rokowania z WB i ROS
o 27 06 sekretne przymierze z WB i ROS
o Napoleonowi stawia coraz większe wymagania
- ostatni zjazd pełnomocników FR, AU, ROS i PR w Pradze
o tzw. kongres praski 07 1813
- zawodzi bo Napoleon nie chce się zgodzić na powrót do granic 1792
- nikt nie myśli serio o pokoju
- Metternich zamyka obrady 11 08
- 12 08 AU wypowiada wojnę Napoleonowi
- VI koalicja
o ROS, PR, AU, SZWEC, WB
o WB finansuje wojnę
o 0,5 mln ludzi pod bronią
o 3 armie
* północna
* Berandott SZW
* śląska
* Blucher - PR
* czeska
* najsilniejsza
* Szwarzenberg
o wódz naczelny
o w sztabie cara były gen. FR Moureau
- Napoleon starannie się przygotowuje
- tylko 250 000 ludzi jest w stanie zebrać
o świeżo zaciągnięci
o naprędce przećwiczeni
o zapał
- występuje z bloku napoleońskiego Bawaria
- bitwa pod Lipskiem 16 - 19 09 1913
o "bitwa narodów"
o upadek hegemonii napoleońskiej
* o 1/2 mniejsza armia
* armia saska w toku walki przechodzi na drugą stronę
- w bitwie bierze udział wojsko polskie
- zasłaniając odwrót Poniatowski ginie w rzece Elsterze
- panika
- Napoleon z trudem wycofuje się z 70 000
- przebija się przez armie AU - BAW
- w armii RF epidemia tyfusu
- 40 000
- dużo wcześniej wycofuje się z HIS armia Józefa i Jourdana
- Wellington rozbija ją pod Vittorią
- mianowany wodzem naczelnym w HISP Soult powoli cofa się ku FR
- 7 10 Ang. i HISP znaleźli się na terytorium FR
- HISP stracona dla FR
- wojska koalicji przybliżają się tez do HOL
o w HOL powstanie
o monarchiści hascy wzywają z Londynu ks. Wilhelma
* przyjmuje tytuł księcia suwerennego
* ogłasza konstytucję
- Eugeniusz we Włoszech cofa się pod naporem wojsk AU
o ogłasza 10 1813 proklamację wzywająca WŁ do walki o niepodległość
- król neapolitański zaczyna rokowania z Metternichem
o proponuje zerwanie z Napoleonem
o w zamian zostanie na tronie
- 04 1814 występuje zbrojnie przeciwko Eugeniuszowi
- powstanie w Mediolanie
- Eugeniusz zawiera z AU ugodę
o zrzeka się tronu
o wyjeżdża do teścia - króla bawarskiego
- Murat - na razie u władzy - zrywa z nim stosunki
- 1814 uroczysty wjazd do Turynu króla Sardyńskiego
- powrót do Rzymu Piusa VII
- nie ma kasy i czasu na powiększenie wojska napoleońskiego
- generałowie nie chcą dalszej walki
o opieszałość
- w społeczeństwie brak zapału do wojny
o mimo to niechętnie do wojsk koalicji
- Napoleon nie chce się odwoływać do mas ludowych
o boi się rewolucji ludowej
o wśród biedoty wrogi stosunek do reżimu
* pobory do wojska
o burżuazja tez nie chce walki
* nie liczy już na powrót dawnego dobrobytu
* ponosi straty wskutek kurczenia się rynku
- monarchiści rozwijają działalność
- nawołują do pomagania obcym wojskom
- przyjmują je entuzjastycznie
- wiąże się z nimi w obawie o przyszłość wielu dygnitarzy napoleońskich
- sprzymierzeni nie są zgodni
o ani w sprawie przyszłej formy rządów we FR
o ani co do osoby przyszłego monarchy
- Metternich zgadza się na regencję Marii Luizy w imieniu jej syna Napoleona II
- Aleksander wysuwa kandydaturę Bernadotte'a
- zgodni w tym, że Napoleon musi ustąpić
- tak postanowiono na kongresie w Chatillon
- układ czterech mocarstw 9 03 1814 w Chaumont
o podkreślenie, że walczą z Napoleonem a nie z FR
o rokowania z nim bezowocne
- Napoleon zadaje kilka ran, ale nie jest w stanie przeszkodzić marszowi na Paryż
- 42 000 ludzi usiłuje ich powstrzymać
- 30 03
o gwardia
o studenci politechniki paryskiej
- klęska, ale Paryża da się jeszcze bronić
- ale generałowie nie wierzą w zwycięstwo
- masy proletariatu obojętnego
- burżuazja chce końca wojny
- 31 03 kapitulacja Paryża
o po raz pierwszy w historii wkraczają tam wojska PR i ROS
- wita ich garść monarchistów
- są pewni, że wprowadzą na tron Burbona
o tylko rząd brytyjski popiera zdecydowanie tą kandydaturę
- do 1810 burżuazja popiera Napoleona
o widzi w tym własne interesy
- po 1810 kryzys gospodarczy
o blokada kontynentalna
o kurczenie się rynków zbytu dla FR
o zniszczonych państw nie stać na import
o Rosja zamknęła granice
- spadek liczby manufaktur
- zwalnianie robotników
- zachwiało to poparcie burżuazji
- nie jest zainteresowana utrzymaniem Napoleona na tronie
- paru monarchistów to wyzyskuje
- pod ich wpływem 2 04 1814 senat uchwala detronizacje Napoleona
- na wieść o zagrożeniu Paryża przez PR i ROS Napoleon przybywa do Fontainebleau
o dowiaduje się o kapitulacji stolicy
- generałowie nie chcą już walczyć
- 4 04 abdykuje na rzecz syna
o car jest gotów się na to zgodzić
o armia FR nie chce powrotu Burbonów
- armia marszałka Marmont zasłania Fontainebleau
o on porozumiewa się z AUST
o AU okrążają jego armię
- dalsza walka Napoleona niemożliwa
- 6 04 musi się zgodzić na abdykację bezwarunkową
- senat ogłasza królem Francuzów Ludwika XVIII
- car przeforsował ugodę z Napoleonem mimo powszechnego sprzeciwu mocarstw
o zachowywał tytuł cesarza
o otrzymywał dożywotnio w posiadanie Elbę
o 2 mln franków rocznie
o mógł mieć przy sobie 400 ludzi ze swej gwardii
o cesarzowej i jej synowi oddano Parmę
o matce i braciom wyznaczono pensje
- 20 04 Napoleon pożegnał się ze swoimi żołnierzami
- jeszcze w HISP broni się Soult
o ponosi klęskę
o stawiał opór kilkakrotnie większej armii Wellingtona
o Tuluza 10 04
- Davout mistrzowski broni Hamburga
o opuszcza go dopiero na rozkaz Ludwika XVIII
- koniec wojny
- pokój Paryski - AU, WB, PR, ROS
- 30 05 1814
o Fr granice 1792
o o odszkodowaniach wojennych i zwrocie dzieł sztuk nie było mowy
o inne sprawy europejskie ma ustalić kongres wszystkich państw
o Holandia ma otrzymać powiększone terytorium
* ma to być silna tama przeciw FR
* ma nie dopuścić do przekroczenia przez nią Renu
* Metternich nie nalega na przyłączenie odległej Belgii do AU
o połączenie HOL i BELG
* WB by uczynić nowe państwo mocniejszym zwraca im kolonie
* z wyjątkiem Cejlonu, Gujany i PDN
o przyłączenie do królestwa Sardynii Genui ==> Piemont
* ma stanowić tamę
* oparcie dla wpływów WB na Morzu Śródziemnym
*
- 8 06 podpisała go SZW
o FR zwraca jej Gwadelupę
- 12 06 PORT
- 20 07 HISP
- Talleyrand chce sobie przypisać wyjście obronną ręką FR
- mocarstwa nie chcą jej nadwerężać
o by nie obudził się znów żywioł walki
o by nie utrudniać rządów pokojowych Burbonów
o Metternich widzi w niej sprzymierzeńca przeciwko hegemonii ROS - PR
- przegrali razem z FR jej sojusznicy
o Saksonia i Ks. W-wskie ma być zadecydowane na kongresie
- Danię blokuje flota WB
o rząd DUN za cenę pokoju ma odstąpić Helgoland
- pod koniec 1813 atakuje Bernadotte
- siły SZW przeważające
- niekorzystny dla D pokój w Kilonii
o D zrzeka się Norwegii
o zajmuje tylko jej wyspy owcze
o Islandię
o Grenlandię
o Pomorze Szwedzkie
o Rugię
- Norwegów nie pytano o zdanie, choć stanowili ono oddzielne państwo
o mieli własnego wice króla
o Eidsvoll - sejm norweski
o 17 05 1814 ogłasza niepodległość Norwegii
o uchwala konstytucję
o obwołuje królem księcia Chrystiana
- woja ze SZW popierana przez ROS nie rokuje nadziei
- pertraktacje
o Norwegia w unii rzeczowej ze SZW
o zachowa konstytucję
o jednoizbowy parlament
o będzie miała trzech ministrów w rządzie sztokholmskim
o królem Karol XIII --> Karol I -Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned